Modelljärnväg

Jag tänkte slå ett slag för en hobby som jag tagit upp igen, nämligen att bygga modelljärnvägar. Detta är en hobby som förvisso kostar en hel del pengar och kräver en hel del tid. Men har du råd och en del fritid tillgodo så kan jag absolut rekommendera dig att testa om du har det minsta intresse för tåg och att pyssla med att bygga upp små samhällen och landskap i miniatyr.

Tips för konstruktion av spåren

Jag brukar tipsa om att göra lite enklare skisser för din värld i miniatyr och hur spåren sedan ska löpa genom denna. Viktigast är här att man har gott om plats för att bygga sin värld i, själv har jag avvarat ett helt rum bara till mitt modellbyggande. Har man väldigt begränsat med plats måste man mäta och planera på ett helt annat sätt. Finns det gott om plats är det däremot inte så noga, då kan man köpa in gott om räls och sedan lägga på tills man blir nöjd. Visst det finns avancerade datorprogram där du kan bygga upp din värld i 3D innan du lägger spåren i verkligheten men enligt min mening är detta inte nödvändigt.

Anledningen till att inkludera både banans läggning samt även omgivande detaljer såsom natur och bebyggelse med mera är så att helheten synkar på ett bra sätt. Målet är så klart att bygga upp en trovärdig värld som är så lik verkliga förutsättningar som möjligt. Till exempel måste man tänka på hur järnvägen interagerar med ditt övriga samhälle. Vägar som eventuellt korsar järvägsspåren måste göra det på raksträckor där det är fri sikt från omgivande natur. Man måste även tänka på höjdskillnader i terängen och att tågen ska orka ta sig fram över eventuella landhöjningar. Många gillar att ha tunnlar som tågen kan köra in i. Skapar man dessa tunnlar själv så måste man självklart i förväg räkna på höjden på de tåg man ämnar att köra med. Kurvor får självklart inte vara för snävt doserade så olyckor kan inträffa. Storleken på kurvorna måste också anpassas till längden på tågen så det är en god ide att fundera på vilka tåglängder man vill köra med innan man köper in rälsen.

Skapa dina egna detaljer

Även allt runt omkring själva spåren och tågen finns självklart att köpa. Jag gillar dock att fixa en del av detaljerna i miljön själv. Till exempel har jag gått ut och letat efter passande stenar att lägga i landskapet. Småstenar blir stora stenbumlingar som ligger ute i landskapet. Lite större stenar kan närmast bli stora hällar eller till och med berg i din värld.

Träd skapar jag genom att plocka tallkottar och fästa dessa på pinnar som bildar stammen. Kronan målar jag sedan med pensel och grön färg.

Något som jag sett, och som jag kommer vilja testa i framtiden, är att att ha ett levande landskap med verklig grönska. Jag har på nätet sett fantastiska miljöer där man exempelvis har riktigt gräs och små bonsaiträd som blir till stora härliga träd i den uppbyggda världen.

En bra hjälp som jag kan tipsa om för dig som är på gång att bygga modelljärnvägar är att gå in på Modelltåg.se som är ett forum där man kan ställa alla möjliga frågor som har med ämnet att göra.