Odla för att må bra. Inkludera barnen.

Att odla egna grönsaker är något som kan få oss människor att må bra. Arbetet med att få jorden att bära frukt är något terapeutiskt som kan få oss att få känna lugn i själen. Vi är många som kan vittna om att man blir lugn av att gå i trädgården. Genom att ta på sig uppgiften att odla grönsaker eller blommor i trädgården så har man något att hålla sig upptagen med. Genom att ha en uppgift att genomföra så kan man fokusera tankarna. Om jag själv har mycket att tänka på så har jag märkt att det hjälper mycket att jobba i trädgården. Jag är helt övertygad om att barn, precis som oss vuxna, kan finna ro genom att odla.

Väcka barns intresse för odling

Ibland har barn lite dåligt med tålamod. Barn vill att saker ska gå snabbt och de förlorar lätt intresset om saker tar tid. Problemet med att lära barn att odla är att deras uppmärksamhet snabbt kan riktas åt annat håll. För att få barnen att odla ett trädgårdsintresse så krävs uthållighet från oss vuxna. Att skapa ett intresse hos barnen tar tid. För att få dem att bygga ett genuint intresse för växtlighet och trädgårdsarbete så krävs mängder av lektioner fördelade över tiden. Att utsätta barnen för allt för långa pass tror jag personligen är ett misstag. Man märker både i klassrummen och ute på fältet att barn lär sig allra mest i början av en lektion. Med tiden blir det svårare och svårare att upprätthålla entusiasm och intresse. Min ide är därför att hålla mindre veckovisa sessioner där man lär barnen om odling.

Odla egen mat

Något av det roligaste med att jobba i trädgården är att odla saker man kan äta. Visst är det väl fantastiskt att ha fina träd eller gröna gräsmattor som pryder trädgården och gör den visuellt tilltalande. Det är dock något alldeles extra med att få ett konkret resultat av sitt arbete som man faktiskt kan njuta av på middagsbordet.

För mig så är det helt tydligt att vårt mänskliga belöningssystem aktiveras något alldeles extra av att odla egen mat. Jag tror att det är djup rotat i vår hjärnas signalsystem att vi ska känna glädje av att kunna producera vår egen mat. Förr i tiden var det högst vitalt för vår personliga överlevnad att vi var flitiga och kunden bruka jorden för att vi skulle ha mat på bordet under det kommande året.

Idag är vi inte alls beroende för vår egen överlevnad av att ha en egen odlingslott. Som människa kan man idag lätt säkra sin överlevnad utan att behöva ha gröna fingrar.

Använda odlandet för att känna lycka

Även om man inte behöver den egenodlade maten för att överleva så kan man använda den för att få en bättre livskvalitet. Idag går det att köpa jättebra närodlade ekologisk mat som är bra både för vår hälsa och naturen. Vi behöver därför inte odla maten själva för att den ska vara gjord på ett bra och naturligt sätt. Däremot så tycker inte jag att man får samma tillfredställelse om man bara betalar för maten i motsatts till om man odlat den med sina egna händer. Missförstå mig inte. Visst är det väl fantastiskt om man kan använda en del av sin inkomst till att göra världen lite bättre. Genom att betala extra för maten så kan vi se till att jorden brukas på ett mer naturligt och hållbart sätt. Att bruka jorden på ett ekologiskt och skonsamt sätt kräver mer resurser och tid. Dagens massproduktion av föda är oftast effektiv och billig men mindre bra för vår planet. Att stressa fram produktion av grödor kräver stora mängder onaturlig gödning. Att försäkra sig om en god avkastning på sina landarealer kräver också i många fall att man använder sig av stora mängder gifter och bekämpningsmedel som kan vara dåligt för både djur, natur och människor.

Genom att odla själv så kan man både känna tillfredställelse i vad man producerat men också kontrollera att så naturliga metoder som möjligt används.

Börja i skolan

Min åsikt är utan tvekan att den stora massan utan tvekan skulle bli lyckligare om vi odlade mer till vardags. Det gör mig lite ledsen att en majoritet av unga vuxna idag inte ens testat att odla sina egna grönsaker. Min slutsats blir därför att man måste börja redan i riktigt unga år att väcka ett intresse. Vid unga år är våra hjärnor fortfarande formbara. Eftersom barn är mer öppna för att lära sig nya saker än vuxna så är det viktigt att introducera koncept som man vara fördelaktiga för samhället redan i skolåldern.

Jag förstår självklart att alla inte har möjlighet att odla eller jobba i trädgården genom hela livet. Ibland går man igenom mer upptagna perioder när man har fullt upp med småbarn eller att avancera i karriären. Bor man i storstaden så kan det också vara svårt att få tag på en egen odlingslott. Dock tror jag att de allra flesta av oss under större delen av våra liv kommer ha både tid och möjlighet att ha en egen trädgård eller odling. Att vi då redan i skolan lärt oss om växter och agrikultur gör att vi har en grundförutsättning för att klara av att odla på ett bra sätt. Att vi testat som barn gör också att det är lättare att återuppta intresset igen. I någon aspekt är det ju svårt att tänka på saker man aldrig sett eller upplevt. Har man däremot fått vara med att odla i ungdomen så är det lätt att få tanken att vilja återuppleva detta igen när man är vuxen.

Några inspirerande länkar

https://www.elle.se/tradgard/8-smarta-och-billiga-tips-for-hemmaodlingen/4639650

https://viivilla.se/tradgard/blomlador/sa-lyckas-du-med-odlingen/

https://alltomtradgard.expressen.se/kokstradgard/lyckas-med-kokstradgarden/