Om

skol

Jag heter Jan och jobbar sedan 11 år tillbaka som som skolvaktmästare på en lågstadieskola i Malmö. Tanken med denna sida är att inspirera och engagera till att skapa en bättre miljö ute på landets skolgårdar. Som skolvaktmästare ansvarar jag för utomhusmiljön på vår skola. Utomhusmiljön inkluderar växtlighet, blommor och buskar samt lekplats. Förutom mina tankar om vad som utgör en bra utomhusmiljö för våra skolbarn så kommer jag nog skriva om mina hobbyer allt möjligt annat som intresserar mig. Sidan skrivs helt på min fritid som ett litet hobbyprojekt.

På vår skola har jag anlagt några mindre blomsterrabatter samt att jag håller efter buskar, träd, häckar och klipper den lilla gräsyta som finns. För att hålla skolmiljön trevlig och inspirerande för eleverna så behövs det mycket grönska, ingen blir glad av att dag ut och dag in stirra ut över grusplan eller en asfalterad innergård.

Förutom grönska är det viktigt att det finns redskap för lek på skolgårdarna. På vår skola finns gungor, klätterrep och nät samt en ”lekborg” med diverse gångar, klätternät och en rutschkana. Lekredskapen är inrymda i två stora sandlådor som genom sin dämpande vid eventuella fall gör att vi vuxna och barnen kan känna oss trygga i att ingen ska komma till skada under leken. Svenska skolgårdar ska vara utrustade med resurser som inspirerar barn till att leka. En tom och innehållslös skolgård gör att barnen väljer mobilen eller surfplattan på rasterna. Finns däremot en mängd olika redskap och ytor tillgängliga för lek så kan alla hitta något att sysselsätta sig med. Visst barn kommer till en viss del välja datorer eller mobiler om de har möjligheten att göra det, men de ska aldrig vara deras enda alternativ. Finns det bara gått om valmöjligheter så ökar chansen till fysisk aktivitet mångfalt.

Även om jag har lagt stor vikt vid just utomhusmiljön i mitt arbete så räcker varken tiden eller resurserna till för att få det som jag och eleverna vill ha det. Arbetet innebär ett ständigt kompromissande tid och arbete för att på bästa sätt tillhandahålla det minimum av trivsel som krävs för att det ska vara trevligt att vistas ute på gården. Eftersom jag är ensam på min tjänst så blir inomhusmiljön på något sätt lidande om jag lägger för mycket tid på den externa miljön. Även om arbetet med de levande blomsterrabatterna tar mycket tid i anspråk så anser jag att det är värt det då de lyfter miljön något oerhört jämför med mer traditionella skolgårdar där den enda grönskan lättskötta grågröna häckar och buskar.

Jag förespråkar att mer resurser och pengar öronmärks till att skapa trevliga miljöer på våra skolgårdar. Om allmänheten påtalar detta för våra politiker så är jag säker på att de kommer dra öronen till sig och tillsätta de resurser som som väl behövs.