Satsning på svenska skolgårdar

Tack vare initiativ av Vänsterpartiet så är beslut taget om att en halv miljard kronor ska satsas på att rusta upp utemiljöerna vid skolor.

Under 2016 ska skolor och fritidshem kunna ansöka om dessa pengar för att satsa på utomhusgårdarna. Satsningen avser främst platser där de allra minsta barnen vistas. Vänsterpartiet hoppas även på att satsningen leder till fler jobb inom bygg och hantverkssektorn när arbetet ska färdigställas. Enligt skolverket finns ca 4000 skolgårdar runt om i landet, det går att varje skolgård får ett tillskott på ca 125 000 kr, om alla skolor anmäler sitt intresse. Källa SVT

Detta initiativ är så klart mycket välkommet och det är glädjande att se att Vänsterpartiet tycker denna fråga är viktig. Inget annat parti har på samma sätt visat att de tycker att förfallna och gråa skolgårdar är ett problem som behöver tas itu med. Flera av partierna upplever jag till med att de totalt struntar i denna viktiga fråga, detta i en tid då skolresultaten sjunker och alla vill göra skolan till en profilfråga. Jag tror helt enkelt att många av våra politiker bortser från utomhusmiljöns effekter på elevernas hälsa och välmående. En grön och levande skolgård tror jag kan vara en nog så viktigt pedagogisk faktor precis som lärare och läromedel så klart utgör.

Jag uppmanar alla till att ta reda på var partierna står i frågan, finns inte information tillgängligt på hemsidor eller dylikt så rekommenderar jag att ni hör av er till era lokala partirepresentanter. Ju fler som ställer frågor och säger sin mening till våra politiker, desto bättre. Genom att lyfta frågan från gräsrötterna och uppåt så är jag övertygad om att frågan om våra skolgårdar kommer komma högt upp på den politiska dagordningen.

ute